Menu
Historia szkoły
Historia

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY

Według kroniki, którą w 1968 roku rozpoczęła pisać ówczesna pani dyrektor – Maria Groch – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie powstała około roku 1860. Mieściła się ona w parterowym budynku, który składał się z dwu części: jedna przeznaczona była na salę lekcyjną, druga – stanowiła mieszkanie kierownika szkoły. Od chwili powstania funkcje tę pełnili kolejno: Walenty Trojak, Rębisz i Franciszek Rożek. W latach 1907-1908 powołano Komitet Budowy Szkoły, którego wysoka aktywność w działaniu doprowadziła do oddania w rok później nowego budynku – murowanego o dwu izbach lekcyjnych. Mieściło się w nim również mieszkanie kierownika – Ignacego Łowickiego, który pełnił tę funkcję aż do roku 1939, z przerwą w latach 1916-1918, kiedy to został powołany do wojska. Zastąpił go wówczas Ignacy Król.

Działania wojenne, jakie miały miejsce w Ubieszynie w latach 1914-1915 doprowadziły do zniszczenia budynku szkoły, ale – dzięki zaangażowaniu mieszkańców – już rok później dzieci z powrotem mogły podjąć naukę.

W roku 1936 budynek szkolny został obsadzony lipami, których jedną poświęcono Marszałkowi Śmigłemu-Rydzowi, na pamiątkę Jego pobytu w Ubieszynie.

Pierwszego maja 1938 roku miał miejsce niecodzienny wypadek. Do szkoły przyszła orkiestra cygańska, aby zagrać kierownikowi szkoły. Rezonans akustyczny był tak silny, że pod jego wpływem runął strop, a ciśnienie tym wywołane doprowadziło do wyrwania okien. Na szczęście nie doszło do ofiar w ludziach. W czasie wakacji budynek wyremontowano i 01 września rozpoczęto naukę.

Od 01 września 1939 roku nauka prowadzona była normalnym tokiem, aż do wejścia Niemców do wsi. Szkoła straciła wówczas bibliotekę, wszystkie pomoce dydaktyczne, ławki przeznaczono na opał. W 1941 roku okupant zezwolił na naukę dzieci, ale według swojego programu. W związku z tym nauka historii, geografii i języka polskiego została wyeliminowana. Dzięki tajnemu nauczaniu przez nauczycielki: Józefę Karwalankę i Stanisławę Kułymyczową dzieci mogły poznawać ojczysty język, historię i geografię.

Ofensywa wojsk radzieckich – docierając do Ubieszyna w czerwcu 1944 roku – spowodowała zniszczenie budynku tak, że nie nadawał się on do użytku. W związku z tym po raz kolejny powołano komitet odbudowy szkoły, który działając bardzo aktywnie – doprowadził remont do końca już w listopadzie tego samego roku.

Po wojnie – w latach 1948-1949 w celu poprawy warunków lokalowych dobudowano do istniejącego budynku piętro, nie wzmacniając przy tym fundamentów. Wówczas szkoła otrzymała organizacje II stopnia. Dzieci kończyły 7 klas. Od lipca do listopada 1959 roku budynek szkoły poddano kapitalnemu remontowi. W związku z tym warunki lokalowe były bardzo ciężkie. Dzieci pobierały naukę w sali starego domu wiejskiego.

W roku szkolnym 1965/66 gwałtownie wzrasta zagrzybienie budynku i zaznaczają się rysy na ścianach. Jest to wynik dobudowy piętra w latach 1948-49. W tej sytuacji podjęto decyzję o przeniesieniu szkoły do Wiejskiego Domu Kultury. Poczyniono również starania o wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę nowego budynku. Koszty związane z jej wykonaniem pokryły składki mieszkańców wsi.

28 sierpnia 1969 roku w czynie społecznym przystąpiono do wykonania fundamentów pod nową szkołę. Budowa trwała 5 lat. Był to czas bardzo trudny zarówno dla uczniów , jak i budowniczych szkoły. Ci pierwsi uczyli się w ciasnych salach lekcyjnych, bez zaplecza w postaci boiska czy placu zabaw, w budynku mieszczącym się na zakręcie ruchliwej szosy. Tym drugim brakowało fachowego nadzoru, materiałów budowlanych. Skutki – w postaci wadliwie wykonanych prac – powodowały opóźnienia w postępie budowy.

W roku 1972 władze powiatowe przekazały dyrekcji projekt przekształcenia szkoły w Ubieszynie w filię Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tryńczy. W związku z tym z 8 klas pozostałyby tylko 4. Jednak projekt nie został zrealizowany przed oddaniem do użytku nowego budynku szkoły. A miało to miejsce 02 września 1974 roku.

Projekt organizacyjny na rok szkolny 1976/77 zakładał istnienie czterech klas, jednak – po interwencji rodziców – pozostawiono 6 klas. W odpowiedzi na tę decyzję podjęto trzydniowy strajk. Rodzice z uczniami stali pod budynkiem szkoły, by skłonić władze do zmiany – było to jednak bezskuteczne. Następny rok szkolny rozpoczynają cztery klasy i oddział przedszkolny. Oburzenie rodziców wzrasta. Rok szkolny 1978/79 rozpoczynają tylko trzy klasy i oddział przedszkolny. W następnym roku powraca klasa IV. 02 lutego 1981 roku rodzice ponownie strajkują. Nie posyłają dzieci z klas V-VIII do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tryńczy, domagając się przywrócenia dawnej organizacji szkoły. Starania te zostały uwieńczone sukcesem. Nowy rok szkolny 1981/82 uczniowie rozpoczynają w ośmioklasowej Szkole Podstawowej w Ubieszynie. W nowym budynku uczą się dzieci z klas I-VI i oddział przedszkolny, a uczniowie klas VII i VIII w budynku Wiejskiego Domu Kultury.

Funkcję dyrektora szkoły w 1983 r. obejmuje Władysław Niemiec, a od 1985 r. – Józef Nowosielski.

W roku szkolnym 1987/88, w związku ze zmniejszeniem stopnia organizacyjnego szkoły, powstają oddziały łączone: II-III oraz IV-V. Z powodu rezygnacji z zajmowanego stanowiska dyrektora szkoły Józefa Nowosielskiego funkcję tę objęła w 1990 r. Jadwiga Gwóźdź, wyłoniona w tajnym głosowaniu Rady Pedagogicznej.

Rok szkolny 1991/92 to bardzo trudny okres w oświacie. Następuje obniżenie obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych o 4 jednostki lekcyjne w każdej klasie. Nauka w oddziale łączonym obejmuje również klasy: VI i VII. Drastyczne cięcia środków finansowych w oświacie spowodowały ogłoszenie strajku nauczycieli przez ZNP w dniu 28.02.1992 roku. Nauczyciele szkoły w Ubieszynie nie przerwali zajęć, a na znak poparcia protestu wywieszono flagę ZNP.

Trudne warunki lokalowe, nauka w dwóch budynkach zainspirowały społeczność lokalną do remontu szkoły. Rozpoczyna się on podczas wakacji 1997roku. Projekt obejmował adaptację mieszkań nauczycielskich, dzięki czemu liczba sal lekcyjnych wzrosła z czterech do siedmiu. Sołtys wsi - Stanisław Kosturek organizuje prace społeczne rodziców. Koszt remontu przekroczył 200tys. zł, a wartość czynu społecznego oszacowano na 17 tys. zł. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację c.o. i kanalizację, a także instalację elektryczną. Z powodu dużego zakresu prac remontowych, uczniowie, zgodnie z decyzją Zarządu Gminy Tryńcza, rozpoczęli naukę z dwutygodniowym opóźnieniem, czyli 15 września. Uroczystość otwarcia i poświęcenia wyremontowanej szkoły odbyła się 13 listopada 1997roku.

Na sierpień i wrzesień 1998 r. przypada kolejny etap remontu i modernizacji szkoły-zamieniono stropodach na dach dwuspadowy; szkoła została przygotowana do wykonania elewacji zewnętrznej.

01 lipca 1999 r. – w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły - funkcję tę obejmuje Małgorzata Matuszek. W wyniku reorganizacji systemu oświaty i utworzenia gimnazjów od 1999 r. szkoła będzie funkcjonowała jako sześcioklasowa.

25 maja 2006 r. to istotna data w historii szkoły - pierwszy krok ku nowoczesności. W ramach Projektu ”Pracownie komputerowe dla szkół”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, utworzona została nowoczesna pracownia komputerowa. Zainstalowano dziesięć stacji roboczych i jeden serwer. Ponadto wyposażono pracownię w drukarkę laserową(sieciową), komputer przenośny, skaner oraz projektor multimedialny.

Kolejna ważna data to 28.10.2008 r.- dzień nadania szkole Sztandaru. W uroczystość tę - wyjątkową i niezwykle podniosłą - zaangażowani byli nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale cała społeczność lokalna. Przybyły delegacje i poczty sztandarowe z okolicznych szkół, także noszących imię Tadeusza Kościuszki. Na hali sportowej w Tryńczy uczniowie zaprezentowali przygotowany program artystyczny. Wtedy też po raz pierwszy zabrzmiał Hymn szkoły. Następnie wszyscy udali się do pobliskiego kościoła parafialnego, gdzie podczas uroczystej mszy św. Sztandar został poświęcony. Liczne wpisy do Księgi pamiątkowej potwierdzają rangę tej uroczystości.

Na 2010 rok przypadła 70. rocznica mordu katyńskiego. 29 kwietnia bardzo uroczysty charakter miało upamiętnienie urodzonego w Ubieszynie aspiranta Policji Państwowej - Franciszka Kubraka, ofiarę zbrodni katyńskiej. Przybyła rodzina zamordowanego, a jej członkowie uczestniczyli w odsłonięciu pamiątkowej tablicy oraz w zasadzeniu Dębu Pamięci. Kontynuacją tej uroczystości była msza św. w kościele parafialnym w Tryńczy, skąd wszyscy przemaszerowali na teren parku w Tryńczy, gdzie odbyły się centralne uroczystości związane z 70. rocznicą mordu katyńskiego oraz narodową tragedią katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Tam , w ramach akcji „Katyń - ocalić od zapomnienia”, zostało zasadzonych 96 dębów upamiętniających ofiary katastrofy.

 
Czas i data

Dziś jest

Imieniny:
Ilony, Jerzego, Wojciecha
Kwi - 2021
dzisiaj
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9Statystyki
Liczba odwiedzin: 19897312
Copyright © 2010 by Krystian Wojtaszek
Opracowanie: Grażyna Mazurek
PSP im. T. Kościuszki w Ubieszynie, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: Grażyna Mazurek